Diensten

Vastgoed

Investeringen in vastgoed gaan gepaard met relatief grote bedragen, of het nu voor eigen gebruik is of als belegging, of je het nu alleen doet of met anderen. De bijbehorende belastingheffing is daardoor ook niet gering. Te denken valt aan overdrachtsbelasting (6%), omzetbelasting (21%), vennootschapsbelasting (circa 25%), inkomstenbelasting (tot 52%) en successiebelasting (tot 40%). De genoemde heffingen kunnen ook nog eens samenlopen.

Met zorgvuldige en tijdige planning van een vastgoedtransactie, kan dan ook een aanzienlijke belastingbesparing worden gerealiseerd (of een claim worden voorkomen). Hierbij moet niet worden vergeten dat de regelgeving vaak complex is en de transactie in één keer goed moet gaan. Goede begeleiding van ervaren adviseurs is daarom onontbeerlijk.

Bedrijfsoverdracht (opvolging), fusies, e.d.

De overdracht van uw onderneming, al dan niet binnen de familie, is een proces waar veel aspecten bij komen kijken en waar de nodige tijd mee gepaard gaat. Hierbij spelen natuurlijk niet alleen de harde cijfers en regelgeving een rol; het is met name het emotionele aspect dat niet mag worden onderschat.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden krijgt u in ieder geval de adviseur die bij u past (althans, waarvan wij denken dat die bij u past). De adviseur zal met u een stappenplan bepalen, inclusief een tijdspad (dat overigens meerdere jaren kan betreffen). Hoewel we natuurlijk proberen vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen in wat er allemaal op u af gaat komen en hoe daar mee om wordt gegaan, ontstaan er gedurende zo’n proces talloze vragen. Het is dan prettig dat u die vragen te allen tijde kunt stellen en ook snel antwoord krijgt. Dat wij daarvoor over de nodige ervaring beschikken is reeds eerder aangegeven. Maar waar wij ons hierbij met name in onderscheiden is onze filosofie dat wij er moeten zijn voor u op het moment dat u die vragen heeft. Daar hebben wij onze organisatie op ingericht in de vorm van bereikbaarheid, deskundigheid, snelle responstijd en toegankelijke tarieven. Alleen op deze wijze ontstaat naar onze mening de noodzakelijke vertrouwensrelatie om de bedrijfsoverdracht tot een succes te maken.

DGA begeleiding

Waar een belastingadviseur bij uitstek zijn toegevoegde waarde kan laten zien is bij de directeur-aandeelhouder (DGA). Die loopt enerzijds tegen allerlei vragen aan die zijn onderneming betreffen (winstbepaling, personeelsvoorzieningen, samenwerkingsverbanden, internationalisering, etc.) en anderzijds tegen vragen die hem privé raken (beloning, pensioen, inkomens- en vermogensplanning, successie, etc). Bijzonder wordt het doordat privé en zaak regelmatig door elkaar heen lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan het aantal verschillende petten dat de DGA op kan hebben, zoals die van aandeelhouder, werknemer, geldschieter, (ver)huurder, etc. De uitdaging ligt er dan ook in om het zakelijke en het privé met elkaar in balans te brengen. Hiervoor is een brede kennis, veel ervaring, creativiteit en flexibiliteit noodzakelijk. Onze cliëntenportefeuille bestaat grotendeels uit DGA’s. Dat is ook niet zo vreemd want wij hebben vele jaren ervaring met deze tak van sport en hebben onze sporen daar in verdiend. Ons uitgangspunt bij onze dienstverlening is uw nachtrust. Voor de één betekent dit dat hij/zij het gevoel heeft dat “alles eruit wordt gehaald wat er in zit” terwijl de ander juist op zoek is naar rust en degelijkheid. In beide gevallen is het onze zorg.

Contact met de belastingdienst

Iedereen komt wel in aanraking met de belastingdienst. In ieder geval jaarlijks voor de verplichte aangiften. Maar het kan ook op meer incidentele basis gebeuren. Denk maar aan een aangekondigd boekenonderzoek, een bezwaar- of beroepsprocedure of gewenst overleg met de fiscus om iets af te stemmen. Niet iedereen zal zich daar echter even comfortabel bij voelen. Voor ons is het daarentegen dagelijkse praktijk en staan u graag hier in bij.

Second opinion/ Quick scan (tegen een symbolisch tarief)

Een accountant is van waardevolle betekenis voor uw organisatie; naast zijn vaktechnische bagage, kent hij u en uw organisatie vaak lang en goed. Toch is het aan te bevelen zo nu en dan een onafhankelijk belastingadviseurs te betrekken bij belangrijke gebeurtenissen. Want een goede accountant is niet per definitie ook een goede belastingadviseur. Sterker nog; het zijn twee aparte vakgebieden met ieder hun eigen eisen en aandachtsgebieden. Een onafhankelijke belastingadviseur kan zaken vanuit een ander perspectief belichten en nieuwe ideeën aandragen. Daarbij weten twee tenslotte meer dan één. Dat helpt u uiteraard bij het nemen van goede beslissingen. Omdat wij niet verbonden zijn met een accountantskantoor, kunnen wij kritisch blijven en hoeft uw accountant niet bang te zijn dat hij zijn opdracht kwijtraakt.

In dit verband horen wij ondernemers regelmatig de vraag stellen of hun fiscale zaken nu wel goed geregeld zijn. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om uw organisatie fiscaal door ons te laten beoordelen, in de vorm van een quick scan, voor een vaste prijs van EUR 300. Deze kosten zullen ook nog eens worden verrekend als er een aanvullende opdracht voor ons uit voorvloeit.

Aangiften en andere verplichtingen (compliance)

Of je nu ondernemer bent of particulier, in beide gevallen ben je wettelijk verplicht allerlei aangiften en andere formulieren in te vullen en in te dienen (compliance). Dat hoort ook een beetje bij Nederland. Wat er eveneens bij hoort is dat het voldoen van die verplichtingen niet altijd even eenvoudig is. Sterker nog, de consequenties van het onjuist invullen zijn nauwelijks te overzien en kunnen ingrijpend zijn. Zorgvuldigheid is daarom geboden. Wij nemen de zorg van deze verplichtingen graag voor u uit handen. Dit doen wij zoveel mogelijk tegen vaste tarieven zodat u precies weet wat het u gaat kosten (al spreken wij liever over wat het u oplevert). Deze werkzaamheden worden overigens gedaan door dezelfde ervaren adviseurs als die u overigens adviseren en begeleiden, alleen tegen een lager tarief. Op deze wijze zorgen wij er voor dat alle adviezen op een juiste wijze in de aangiften terecht komen en ook alle kansen en risico’s uit uw aangifte worden gesignaleerd en opgepakt.

Overige diensten

Natuurlijk zijn de hiervoor genoemde diensten niet de enige die wij voor u kunnen verrichten. U kunt ook bij ons terecht voor:

  • Fiscale winstvraagstukken
  • Reorganisaties- en herstructureringen
  • Vermogens- en inkomensplanning
  • Estateplanning en successieaangiften
  • Pensioenen en gouden handdrukken
  • Personeelsbeloning
  • Begeleiding (door)startende ondernemers
  • Buitenlandse investeringen
  • Emigratie- en immigratiebegeleiding

 

 

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12