Tarieven 2016 (exclusief BTW)

Aangiften Inkomstenbelasting

       EUR
 
 
  EUR 
 
Basistarief aangifte IB laag 1
155
+35
 voor partner
Basistarief aangifte IB middel 2
345
+55
 voor partner
Basistarief aangifte IB hoog 3
835
+60
 voor partner
Consult / huisbezoek  
60
0
 
         

Aangiften Vennootschapsbelasting

     
Basistarief aangifte VPB 4 enkelvoudig
295
 
 
Basistarief aangifte VPB 4 fiscale eenheid
225
+160
per vennootschap in FE
         

Algemeen

     
Compliance (voldoen wettelijke verplichtingen, zoals verzorgen aangiften, invullen formulieren e.d.)
110
per uur
 
Advieswerkzaamheden
180
per uur
 

Voor het vervolgtraject van de aangifte (vragenbrief, bezwaarschriften e.d.) geldt een uurtarief van EUR 110, exclusief (vaktechnische) argumentatie waarvoor het adviestarief geldt.

1) het basistarief laag is van toepassing, tenzij de aangifte één of meer van de volgende onderdelen bevat:
- aanmerkelijk belang aandelen, al dan niet met inkomen daaruit
- het box III vermogen bedraagt meer dan EUR 100.000 (partners EUR 150.000)
- bijzondere omstandigheden (bijv. een onderneming, scheiding, etc)

2) het basistarief middel is van toepassing, tenzij de aangifte één of meer van de volgende onderdelen bevat:
- het box III vermogen bedraagt meer dan EUR 500.000 (partners EUR 750.000)
- bijzondere omstandigheden (bijv. TBS-vermogen, een onderneming, scheiding, etc)

3) het basistarief hoog is van toepassing, tenzij de aangifte één of meer van de volgende onderdelen bevat:
- het box III vermogen bedraagt meer dan EUR 2.000.000
- bijzondere omstandigheden

4) het basistarief vennootschapsbelasting is van toepassing, tenzij de aangifte één of meer van de volgende onderdelen bevat:
- een balanstotaal van meer dan EUR 750.000
- buitenlandse activiteiten of belangen
- bijzondere omstandigheden (bijv. bedrijfsoverdracht, afspraken belastingdienst, bijzonder regime, omvangrijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balans)

Uitgangspunt is dat voor alle werkzaamheden in beginsel vooraf afspraken worden gemaakt over de te verwachten kosten cq het tarief dat van toepassing is. Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 algemene voorwaarden (pdf)