Bij het gereedmaken van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Deze website kan verwijzingen naar websites van derden bevatten, welke niet door Buijsman Belastingadviseurs worden bijgehouden of gecontroleerd. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Onze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd.

Het is niet toegestaan iets van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Buijsman Belastingadviseurs.

Klik hier voor de Algemene voorwaarden of